Cercetare

Direcţii de cercetare

- studiul interdisciplinar al culturii medievale: literatură şi filozofie a Evului Mediu european, teologie şi patristică, istoria mentalităţilor, istorie eclesiastică, istoria instituţiilor şi a gîndirii politice, istoria şi teoria artei, sociologia culturii;

- teoria discursului: semiotica, pragmatica şi hermeneutica textului medieval;

- studiul surselor documentare; ecdotică si critica textului; istoria cărţii şi a lecturii.


Valorificarea cercetării

- elaborarea unor proiecte de cercetare interdisciplinară

- realizarea de articole, studii şi cărţi; editarea unei reviste de studii medievale la standarde de calitate internaţionale (referenţi, colectiv de redacţie specializat, periodicitate)

- organizarea de conferinţe, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice publice

- elaborarea unor programe de studii pentru masterat şi doctorat

- integrarea în cadrul activităţilor de cercetare a doctoranzilor care se formează în domeniul medieval în şcolile doctorale ale Universităţii din Bucureşti

- colaborarea cu instituţii, grupuri de studii şi societăţi academice din ţară şi din străinătate pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice şi susţinerea unor linii de cercetare comune.