Obiective

Centrul de Studii Medievale îşi propune să contribuie la dezvoltarea cunoaşterii asupra Evului Mediu european atît prin cercetare fundamentală, cît şi prin cercetări avansate, şi să confere vizibilitate acestei activităţi în interiorul comunităţii academice şi în relaţie cu publicul larg. Caracteristică pentru activitatea centrului este abordarea interdisciplinară a unei problematici complexe care să permită definirea unor noi direcţii de reflecţie asupra universului cultural medieval, a unor tehnici specifice de lucru şi realizarea unor instrumente de cercetare avansată, compatibile cu practicile europene actuale. Se urmăreşte, de asemenea, adoptarea unor strategii eficiente de lucru în echipă, cu asimilarea şi iniţierea în acest sens a tinerilor masteranzi şi doctoranzi provenind din facultăţile universităţii, şi integrarea în diverse reţele europene de cercetare (CNRS, Centrul de Studii medievale de la Universitatea din Poitiers). Prin proiectele de traducere şi editare critică a textelor medievale fundamentale, prin dezbaterile şi prelegerile publice pe care le organizează, membrii Centrului îşi doresc să atragă publicul academic spre studiul culturii medievale şi să contribuie la o mai bună receptare în spaţiul românesc a tradiţiei umaniste europene.